fiksativ – snov, ki jo dodajajo parfumom, da veže bolj hlapne komponente in s tem prepreèi predèasno izhlapevanje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*